Aktualności

kup bilety online

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego

Szanowni Widzowie!

14 grudnia 2021 roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obostrzeń antycovidowych.
Liczba miejsc na widowni zostaje zmniejszona do 30% obłożenia. Limit ten nie dotyczy osób zaszczepionych przeciw COVID-19.

Uprzejmie informujemy, że w czasie przebywania na terenie Teatru, każda osoba jest zobowiązana do:

  • zakrywania ust i nosa maseczką – zapewnioną we własnym zakresie,
  • zachowywania co najmniej 1,5 metra odstępu od innych osób,
  • zdezynfekowania rąk przed wejściem do Teatru.

Dokument do wglądu: REGULAMIN UCZESTNICTWA

Przepływ Widzów będzie kontrolowany przez obsługę widowni Teatru. W przypadku tworzenia się kolejek prosimy o zachowanie dystansu 2 metrów.

Teatr zastrzega sobie prawo do podziału Widzów na grupy wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych. W miarę możliwości wpuszczane na Wydarzenie oraz wypuszczane po Wydarzeniu będą w pierwszej kolejności osoby starsze. W celu zapewnienia Widzom dodatkowego bezpieczeństwa i komfortu Teatr umożliwi wychodzenie z teatru po spektaklach także wyjściami ewakuacyjnymi.

Teatr zapewnia zachowanie odpowiedniego odstępu na widowni poprzez udostępnienie Widzom nie więcej niż połowy miejsc na każde Wydarzenie. 

Obowiązek zakrywania nosa i ust w teatrze nie obowiązuje wobec osób, które nie mogą zakrywać ust i nosa z powodu:

  • całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
  • trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

Widz zobowiązuje się, że przypadku wystąpienia u niego objawów choroby, nie weźmie udziału w Wydarzeniu i poinformuje o tym Teatr.

W związku z aktualnie obowiązującym w Polsce stanem epidemii związanym z wirusem SARS-CoV-2, informujemy że Państwa dane mogą być przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO.

[grafika: Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki oraz studio graficzne NOVIKI]

 

Mecenas
Technologiczny
Teatrów

billenium

Doradca
prawny
teatrów

139279v1 CMS Logo LawTaxFuture Maxi RGB

PARTNER
OCH-TEATRU

maxfilm

WYPOSAŻENIE TEATRÓW
DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW

mkidn

PREMIERY W 2022 ROKU
DOFINANSOWANE PRZEZ

miasto-Warszawa resize

PATRONI MEDIALNI

new winieta spis 2rgb Logo poziom kolor gazeta-wyborcza-logo warszawa wyborcza pl do-sieci 1911401-GAZETA-LOGO-CMYK2
Z OSTATNIEJ CHWILI !
X